top of page

Snotrava flytter til Oslo


1. april 2022 flytter Snotrava inn i nye lokaler på Grünerløkka i Oslo, men beholder båndene til samarbeidspartnere i Stavanger/Rogaland.


Ønsker å være tettere på samarbeidspartnere

- Det siste året har vi knyttet til oss mange nye samarbeidspartnere i Oslo og derfor er det naturlig at vi har lokaler i byen vi skal gjøre de fleste oppdrag og prosjekter i tiden fremover, sier Steffen, daglig leder i Snotrava.


Satser på digital kulturskole

Et av våre store satsingsprosjekter er den kreative lærings- og inspirasjonsplattformen, https://www.e-kulturskolen.no/. Hvert år står over 25 000 barn og unge på ventelister til kommunale kulturskoler. Man risikerer å måtte vente i flere år på de mest populære tilbudene. Alternativene i det private markedet er alt for dyre for folk flest. Vi ønsker å skape et lavterskel tilbud for alle, tilgjengelig når som helst, fra hvor som helst.

Et produksjons-team i vekst Vi er et team på omtrent 10 personer som jobber målrettet mot å gi et rimelig, men kvalitetspreget tilbud til hele Norge. I tillegg knytter vi til oss nye, svært dyktig lærere innenfor blant annet dans, musikk, kunst og håndverk.


Ta en sniktitt på lokalene i Hausmannsgate 47:


401 visninger

コメント


  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Linkedin
bottom of page