top of page

Norsk stein as

Vi ønsker å forstå Norsk Stein AS sine behov som kunde. Derfor har vi laget en informasjonsside, kun tilgjengelig for dere.

Fyll ut bestillingskjemaet under, slik at vi kan legge frem et konkret løsningsforslag og pristilbud.

her er Noen Tips før du bestiller video:

1. Hva er målet?

Beskriv filmens mål, ikke innhold. La oss hjelpe deg med å finne de riktige virkemidlene for at filmen skal gi ønsket effekt.

2. budsjett

Gi et budsjett og be oss presentere ulike idéer / retninger innenfor ditt budsjett. Da utnytter du den kreative ekspertisen i byrået, samtidig som du beholder styringen.

3. Vær åpen

Ha et åpent sinn rundt valg av sjanger og idé. Det er ikke alltid at den første ideen er den beste.

4. Pristilbud

Be alltid om et spesifisert tilbud, slik at du er kjent med hvilke kostnader som påvirker prisen.

BESTILL FILM FRA SNOTRAVA

Fyll inn informasjonen etter beste evne for å få et mest mulig konkret pristilbud.
Spørsmål rettes direkte til: steffen@snotrava.com /// tlf. 92 27 21 91.

Hva påvirker prisen?

Mennesker

Antall mennesker involvert i en filmproduksjon vil ha en betydelig påvirkning på prisen. Filmproduksjon inkluderer mange profesjoner og en dyktig filmfotograf vil sjeldent kunne være en like god lydtekniker, lysmester eller manusforfatter. Vi ønsker aldri å gjøre en produksjon mer omfattende enn nødvendig, men betydningen av et tverrfaglig kreativt samarbeid i filmproduksjon bør ikke undervurderes. 

Ambisjonsnivå

Uansett lite eller stort oppdrag er den tekniske kvaliteten og menneskene som jobber på prosjektene de samme. Ambisjonsnivå handler ikke om kvaliteten på filmen, men om effekten man ønsker å få av filmen. En film som har til formål å skape en kortsiktig oppmerksomhet vil ofte være rimeligere enn strategiske filmer som har til formål å styrke en merkevare, skape holdningsendringer eller presentere bedriftens verdigrunnlag.

Eksterne kostnader

Filmens idé og manus kan ha stor påvirkning på budsjett. Dersom filmens handling skal skje et bestemt sted krever det kanskje leiekostnader og søknader. Skuespillere vil ha sitt honorar, kostymer må leies og set props / interiøret i en scene må ofte skapes. Filmens idé vil også påvirke omfang på lyssetting og teknisk gjennomføring.

Antall dager innspilling

De aller fleste filmer innen reklame og kampanje er produsert med én dags innspilling. Filminnspilling er som å koordinere et arrangement, der mange mennesker er innvolvert og det foreligger planer for alt fra logistikk og sikkerhet, til kreative produksjonsplaner.

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Linkedin
bottom of page